bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie konkursu na Asystenta rodziny w ramach projektu ”Podaruj Radość” współfinansowanego z EFS w ramach RPOWŁ na lata 2014-2021

Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze


Konkursy zakończone:

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (1 etat)

04.09.2018

Informacja o wyniku naboru "Podinspektor w zespole świadczeń rodzinnych"

16.08.2018

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (2 etaty)

29.05.2018

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

14.06.2018

Informacja o wyniku naboru "Podinspektor w zespole świadczeń rodzinnych"

PODINSPEKTOR W CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

01.02.2018

PODINSPEKTOR W CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA

19.02.2018

Informacja o wyniku naboru "Podinspektor w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka"

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

01.02.2018

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

19.02.2018

Informacja o wyniku naboru "Podinspektor w Zespole Świadczeń Rodzinnych"

STARSZY KSIĘGOWY W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

01.02.2018

STARSZY KSIĘGOWY W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI

19.02.2018

Informacja o wyniku naboru "Starszy Księgowy w Zespole Księgowości"

INSPEKTOR W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

01.02.2018

INSPEKTOR W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI

19.02.2018

Informacja o wyniku naboru "Inspektora w Zespole Księgowości"

PRACOWNIK SOCJALNY W ZESPOLE POMOCY ŚRODOWISKOM RODZINNYM
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

2 etaty – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

19.01.2018

PRACOWNIK SOCJALNY W ZESPOLE POMOCY ŚRODOWISKOM RODZINNYM

STARSZY KSIĘGOWY W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

02.10.2017

Wynik naboru na Starszy Księgowy w Zespole Księgowości

11.09.2017

STARSZY KSIĘGOWY W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI

INSPEKTOR W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

02.10.2017

Wynik naboru na Inspektora w Zespole Księgowości

11.09.2017

INSPEKTOR W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI

PRACOWNIK SOCJALNY W ZESPOLE POMOCY ŚRODOWISKOM RODZINNYM
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1 etat – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

05.09.2017

PRACOWNIK SOCJALNY W ZESPOLE POMOCY ŚRODOWISKOM RODZINNYM

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
1 etat – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

05.09.2017

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA

PRACOWNIK SOCJALNY W ZESPOLE POMOCY ŚRODOWISKOM RODZINNYM
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1 etat – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy


25.05.2017

PRACOWNIK SOCJALNY W ZESPOLE POMOCY ŚRODOWISKOM RODZINNYM

ASYSTENT RODZINY W CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
umowa zlecenie od 01.07.2017 do 31.12.2017 roku

25.05.2017

ASYSTENT RODZINY W CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA

Podinspektor w Zespole Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy RodzinieOpublikował: Paweł Kręgiel
Publikacja dnia: 04.09.2018
Podpisał: Paweł Kręgiel
Dokument z dnia: 14.08.2014
Dokument oglądany razy: 10 261