bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie Zamówienie publiczne na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Zamówienia publiczne


Plan Zamówień Publicznych na rok 2018

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017


Zamówienie na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

18.05.2018

Wynik zamówienia publicznego na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

25.04.2018

Zamówienie publiczne na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


SIWZ na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Zamówienie na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

19.04.2018

Wynik zamówienia publicznego na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

28.03.2018

Zamówienie publiczne na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


SIWZ na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Zamówienie na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

01.09.2017

Wynik zamówienia na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

11.08.2017

Zamówienie publiczne na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

SIWZ na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego


ZAMÓWIENIE na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

13.04.2017

Wynik zamówienia na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

15.03.2017

Zamówienie publiczne na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

SIWZ na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Zamówienie na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

14.02.2017

Wynik zamówienia na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

10.02.2017

Ponowne wyjaśnienie do SIWZ na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

31.01.2017

Wyjaśnienie do SIWZ na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

19.01.2017

Zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

SIWZ na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.


Dostawa sprzętu i systemów: dostawa, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.

15.12.2016

Wynik zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.

06.12.2016

Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.

SIWZ na dostawę, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.


Zamówienia na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

21.09.2016

Wynik zamówienia na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

16.09.2016

Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

25.08.2016

Zamówienie publiczne na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

SIWZ na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.


Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej:

09.05.2016

Zamówienie publiczne na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej

SIWZ na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej

30.05.2016

Wynik zamówienia na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej.


Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

16.03.2016

Zamówienie publiczne na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

SIWZ na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

15.04.2015

Wynik zamówienia na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

09.03.2016

Zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

SIWZ na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

22.03.2016

Wyjaśnienie do SIWZ na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

24.03.2016

Wynik zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.


Dostawa sprzętu i systemów:
urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci

07.03.2016

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.

SIWZ na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.

16.03.2016

Wyjaśnienie do SIWZ na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.

23.03.2016

Wynik zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.


Zakup i dostawa węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. ( CPV 09.11.12.10-5 ; 60.10.00.00-9 )

02.09.2015

Zamówienie publiczne  na zakup i dostawa węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. ( CPV 09.11.12.10-5 ; 60.10.00.00-9 )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

22-09-2015

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na: zakup i dostawa węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. ( CPV 09.11.12.10-5 ; 60.10.00.00-9 )

Zamówienie na zorganizowanie 14 – dniowego wypoczynku letniego (w ramach od 1 do 2 turnusów) w miejscowościach na terenie Polski nad Morzem Bałtyckim położonych w województwie pomorskim w powiatach: wejherowskim, lęborskim, słupskim i w województwie zachodniopomorskim w powiatach: sławieńskim koszalińskim, kołobrzeskim, w odległości od plaży nie więcej niż 1 km dla 105 – 120 dzieci w wieku od 7 do 13 lat z rodzin z terenu miasta Piotrków Trybunalski w okresie wakacyjnym tj. od 29 czerwca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12 poz. 67 ze zmianami).

29-04-2015

Zamówienie publiczne na: ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”

20-05-2015

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na: ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”

Zamówienie na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

19-03-2015

Zamówienie publiczne na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


13-04-2015

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimOpublikował: Paweł Kręgiel
Publikacja dnia: 18.05.2018
Podpisał: Paweł Kręgiel
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 9 177