bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie planu zamówień na 2018 rok

Zamówienia publiczne

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017


Zamówienie na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

01.09.2017

Wynik zamówienia na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

11.08.2017

Zamówienie publiczne na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

SIWZ na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego


ZAMÓWIENIE na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

13.04.2017

Wynik zamówienia na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

15.03.2017

Zamówienie publiczne na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

SIWZ na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Zamówienie na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

14.02.2017

Wynik zamówienia na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

10.02.2017

Ponowne wyjaśnienie do SIWZ na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

31.01.2017

Wyjaśnienie do SIWZ na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

19.01.2017

Zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

SIWZ na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.


Dostawa sprzętu i systemów: dostawa, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.

15.12.2016

Wynik zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.

06.12.2016

Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.

SIWZ na dostawę, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.


Zamówienia na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

21.09.2016

Wynik zamówienia na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

16.09.2016

Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

25.08.2016

Zamówienie publiczne na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

SIWZ na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.


Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej:

09.05.2016

Zamówienie publiczne na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej

SIWZ na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej

30.05.2016

Wynik zamówienia na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej.


Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

16.03.2016

Zamówienie publiczne na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

SIWZ na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

15.04.2015

Wynik zamówienia na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

09.03.2016

Zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

SIWZ na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

22.03.2016

Wyjaśnienie do SIWZ na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

24.03.2016

Wynik zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.


Dostawa sprzętu i systemów:
urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci

07.03.2016

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.

SIWZ na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.

16.03.2016

Wyjaśnienie do SIWZ na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.

23.03.2016

Wynik zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.


Zakup i dostawa węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. ( CPV 09.11.12.10-5 ; 60.10.00.00-9 )

02.09.2015

Zamówienie publiczne  na zakup i dostawa węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. ( CPV 09.11.12.10-5 ; 60.10.00.00-9 )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

22-09-2015

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na: zakup i dostawa węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. ( CPV 09.11.12.10-5 ; 60.10.00.00-9 )

Zamówienie na zorganizowanie 14 – dniowego wypoczynku letniego (w ramach od 1 do 2 turnusów) w miejscowościach na terenie Polski nad Morzem Bałtyckim położonych w województwie pomorskim w powiatach: wejherowskim, lęborskim, słupskim i w województwie zachodniopomorskim w powiatach: sławieńskim koszalińskim, kołobrzeskim, w odległości od plaży nie więcej niż 1 km dla 105 – 120 dzieci w wieku od 7 do 13 lat z rodzin z terenu miasta Piotrków Trybunalski w okresie wakacyjnym tj. od 29 czerwca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12 poz. 67 ze zmianami).

29-04-2015

Zamówienie publiczne na: ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”

20-05-2015

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na: ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”

Zamówienie na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

19-03-2015

Zamówienie publiczne na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


13-04-2015

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimOpublikował: Paweł Kręgiel
Publikacja dnia: 01.09.2017
Podpisał: Paweł Kręgiel
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 8 649